Semináře - účetnictví a daně, mzdy a personalistika

Jednodenní seminář je zaměřen převážně na novinky z daného oboru a nejčastější chyby, které se při jejich aplikaci v praxi objevují. Součástí jsou tištěné materiály s odkazy na platnou legislativu, příklady k procvičení, doporučené vzory formulářů a shrnutím probíraného tématu. Na závěr semináře je vyhrazen čas pro dotazy a osobní konzultace.

Jednotná cena seminářů je 1.000 Kč za 6 vyučovacích hodin (tzn. celý seminář) – cena obsahuje prezentační pomůcky lektora, kompletní materiály k dané problematice, malé občerstvení (čaj, káva, sušenka)

 

Více informací o vzdělávacích aktivitách naleznete na stránkách:

www.yesowl.czwww.cernobilecentrum.czwww.poradenstvisattva.cz

 

Téma účetnictví a daně

Cestovní náhrady a automobil v podnikání

Seminář zaměřený na uplatňování cestovních náhrad u podnikatelů a daňové dopady při použití automobilu (vlastní, leasing, vložený, zapůjčený). Dále probereme administrativní povinnosti podnikatelů při služebních cestách a jejich vykazování.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Více informací na: https://www.cernobilecentrum.cz/seminare/ucetnictvi-a-dane/

 

Investiční controlling

Seminář věnovaný problematice investičního controllingu. Podrobně bude probírána rentabilita a návratnost investic, NPV investic a ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů). Dále se posluchači seznámí s cash flow (finanční plán, cash pooling). Na závěr semináře bude čas na dotazy a příklady z praxe.

Lektorka: Ing. Iva Pelka

Seminář je součástí kurzu Manažerské účetnictví - více informací o kurzu zde.

 

Změny v NOZ související s účetnictvím 2014

S přijetím nového Občanského zákoníku se objevilo mnoho změn, které tato úprava přináší do oblasti podnikání a s tím souvisejícím účetnictvím. Seminář reaguje na změny ve smlouvách, povinnostech podnikatelů i pojetí některých účetních záznamů a úkonů. Díky platnosti nových legislativních změn od 1.1.2014 se posluchači mohou seznámit i s prvními odezvami z praxe.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Seminář je součástí přednáškového bloku reagujícího na novinky a připravované změny pro rok 2015.

 

Účetní uzávěrka v příkladech 

Inventarizace krok za krokem (protokoly, kontrola, vypořádání inventarizačních rozdílů, inventarizační zápisy), postup účetní uzávěrky — opravné položky, kurzové rozdíly, závěrkové účty, shrnutí, dotazy.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Více informací k seminářům a termíny jejich konání naleznete zde

 

Investiční controlling

Seminář věnovaný problematice investičního controllingu. Podrobně bude probírána rentabilita a návratnost investic, NPV investic a ukazatelé rentability (vlastního kapitálu, nákladů a výnosů). Dále se posluchači seznámí s cash flow (finanční plán, cash pooling). Na závěr semináře bude čas na dotazy a příklady z praxe.

Lektorka: Ing. Iva Pelka

Seminář je součástí kurzu Manažerské účetnictví - více informací o kurzu zde.

 

Souhrn účetních aktualit od 1.1.2015 

Seminář věnovaný přehledu základních změn v legislativě, týkajících se přijetí Zákona o obchodních korporacích a nového Občanského zákona s jeho dopady na společnosti s ručením omezeným. Seznámíme se s právními dopady nových zákonů a doporučenými způsoby postupů. Rozebereme i připravované změny, které vejdou v platnost začátkem roku 2015.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Seminář je součástí přednáškového bloku reagujícího na novinky a připravované změny pro rok 2015.

 

Téma mzdové účetnictví a personalistika

Základy peronalistika 

Teoretická přednáška zaměřená na základní povinnosti personalistů a začínajících mzdových účetních. Seznámíte se s osobní složkou zaměstnance, probereme povinné náležitosti smluv a dohod, ohlašovací povinnosti vůči institucím (SZ, ZP, FÚ).

Lektorka: Eva Řepová, MBA

 

Peronalistika prakticky 

Praktické navázání na seminář Základy personalistiky. Na příkladech si vyzkoušíte sestavit osobní složku, vypsat přihlášky na instituce a sepsat pracovní smlouvu zaměstnance.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

 

Mzdové účetnictví prakticky 

Začínající mzdové účetní mají možnost vyzkušet si své teoretické znalosti na sbírce praktických příkladů. Setkají se s výpočtem neomcenské, dovolené, odvodů na SSZ, ZP, výpočtem exekuce a dalšími tématy.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Připravované změny související se mzdovým účetnictvím r. 2015 

Pro rok 2015 je připravováno mnoho změn, které souvisí nejen s problematikou daní, ale i  mzdového účetnictví. Přijďte si poslechnout na co se příští rok připravit a které oblasti již prošly schvalovacím řízením. Součástí semináře bude i shrnutí problematiky vyúčtování záloha na daň z příjmů zaměstnanců za rok 2014 včetně modelového příkladu.

Lektorka: Eva Řepová, MBA

Seminář je součástí přednáškového bloku reagujícího na novinky a připravované změny pro rok 2015.

 

 Více informací o vzdělávacích aktivitách naleznete na stránkách:

www.yesowl.cz; www.cernobilecentrum.cz, www.poradenstvisattva.cz

 

Nabídka seminářů, které standardně pořádám

Níže vidíte seznam seminářů, které nabízím. V případě zájmu se můžete přihlásit zde. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách mé společnosti  https://www.yesowl.cz/kurzy/ 

  • Změny související s účetnictvím 2014

Seminář předkládá základní přehled o novinkách, které vstoupily v platnost od 1.1.2004

Osnova: změny v souvislosti s NOZ (nový občanský zákoník), změny ve mzdovém účetnictví, shrnutí, dotazy

  • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Seminář zaměřený na účtování o majetku a způsobech jeho odepisování.

Osnova: dlouhodobý majetek v rozvaze a jeho rozdělení, oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisování, shrnutí, dotazy

  • Od teorie k praxi

Seminář určený pro absolventy kurzů účetnictví, kteří ovládají teorei účtování, ale potřebují si své znalosti prověřit v praxi.

Osnova: příklady účtování záloh, zásob, dlouhodobého majetku, používání přechodných účtů aktiv a pasiv, upozornění na nejčastější chyby nalezené při kontrolách, shrnutí, dotazy

  • Účetní uzávěrka v příkladech

Seminář zaměřený na účetní operace spojené s koncem účetního období.

Osnova: postup účetní uzávěrky, inventarizace, opravné položky, kurzové rozdíly, závěrkové účty, shrnutí, dotazy

  • Bezpečnost práce a požární ochrana pro podnikatele

Seminář zaměřený na základní legislativní požadavky ve vztahu k bezpečnosti práce

Osnova: přehled právních předpisů, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, identifikace rizik, hodnocení a opatření, povinná dokumentace, hygiena práce, shrnutí, dotazy

  • Osobní koučink - téma vztahy

Seminář zaměřený na zvládání osobních postojů sami k sobě, vztahů v rodině a na pracovišti

Osnova: vlastní JÁ, rodina, okolí, práce shrnutí, dotaz

Připravuji

Tvůrčí fotografie

Seminář vzniká pod taktovkou fotografa Dušana Swalense

Předpokládaný termín realizace: září 2014

ukázka práce fotografa Dušana Swalense