Certifikované kurzy - např. účetnictví

Podrobné informace získáte na stránkách: https://www.yesowl.cz/kurzy/certifikovane/ 

POZOR - nyní akční ceny

Jedná se o prakticky sestavené výukové programy, které posluchače krok po kroku provedou probíraným tématem. Každý výukový den je koncipován tak, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny výukové procesy - to znamená výklad lektora podložený tištěným výukovým materiálem, praktické nácviky probrané látky v cvičebnici a prostor pro dotazy a opakování. Přednášky jsou vždy doplňovány informacemi z praxe lektora v oboru.

Na závěr kurzu obdrží posluchač OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu.

 

Seznam oblastí kurzů:

  • účetnictví 
  • daňová evidence
  • daně
  • mzdové účetnictví
  • podnikání
  • ekonomie
  • marketing a management
  • administrativa
  • angličtina

Orientační ceník některých kurzů:

moduly ÚČETNICTVÍ a DANĚ

název kurzu zkratka cena poptávka
Účetnictví pro úplné začátečníky ÚÚZ 3.600 Kč Kontakt
Účetnictví pro mírně pokročilé ÚMP 3.600 Kč Kontakt
Účetnictví pro pokročilé ÚPP 3.200 Kč Kontakt
Účetnictví roku ÚR 7.600 Kč Kontakt
Mzdové účetnictví - akreditovaný kurz MÚA 8.000 Kč Kontakt
Účetnictví - akreditovaný kurz ÚA 9.800 Kč Kontakt
Základy daní ZD 1.800 Kč Kontakt