Akreditované kurzy - obalsti účetnictví

Podrobnosti naleznete na webové stránce: https://www.yesowl.cz/kurzy/rekvalifikacni/

V současné době nabízím tyto rekvalifikační kurzy:

Účetnictví - číslo akreditace MSMT-29103/2013-1/629

Kurz v délce 120 vyučovacích hodin (20 přednáškových dní)  je sestaven z několika výukových celků. Všechny předepsané hodiny probíhají společně s lektorem formou přednášek a následných procvičování vysvětlené látky. Poslední čtyři přednáškové dny jsou věnovány nácviku kompletního účtování běžného roku.

 

Mzdové účetnictví -  číslo akreditace MSMT-29103/2013-1/629

Kurz v délce 80 vyučovacích hodin (20 přednáškových dní)  je sestaven z několika výukových celků. Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí probírané látky. Závěr kurzu je věnován praktickým příkladům, které prověří a upevní získané znalosti. 

 

Základy podnikání - číslo akreditace MSMT-29107/2013-1/630

Kurz v délce 120 vyučovacích hodin (20 přednáškových dní)  je sestaven z několika výukových celků. Posluchač získá praktické znalosti potřebné pro zahájení vlastního podnikání a základní přehled o související legislativě.

 

AKČNÍ CENY ÚČETNÍCH KURZŮ – neváhejte!

Pořádáme kurzy ve dvou variantách – akreditované (získáte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností) a certifikované (získáte osvědčení o absolvování kurzu).

 

Účetnictví – akreditovaný kurz Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

I úplní začátečníci se během 120 vyučovacích hodin naučí účtovat jednodušší účetní operace (bankovní výpisy, faktury, pokladnu), seznámí se s evidencí a účtováním zásob a majetku podniku, naučí se postup pro uzavření účetního období a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, dani z přidané hodnoty a dani silniční. Součástí kurzu je třídenní účtování reálných dokladů včetně zpracování podkladů pro daňová přiznání.

Cena: 9.800 Kč

Více informací o termínech konání a další podrobnosti na: https://www.yesowl.cz/kurzy/rekvalifikacni/ucetnictvi

 

Mzdové účetnictví - akreditovaný kurz Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Kurz trvá 80 vyučovacích hodin a posluchači se v něm naučí nejen potřebnou teorii vycházející z legislativy, ale hlavně si na praktických příkladech vyzkouší různé varianty výpočtů mezd. Seznámí se s počítáním nemocenské, náhrad i exekucí. Ovládnou personální rámec práce mzdové účetní včetně vyrovnání škod ve vztahu zaměstnanec zaměstnavatel a oblast bezpečnosti práce.

Cena: 8.000 Kč

Více informací o termínech konání a další podrobnosti na:https://www.yesowl.cz/kurzy/rekvalifikacni/mzdove-ucetnictvi

 

Základy podnikání – akreditovaný kurz Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Během 120 vyučovacích hodin se seznámíte s legislativou potřebnou pro vlastní podnikání (Občanský, Živnostenský zákoník), seznámíte se s možnostmi vedení účetnictví, daní a základy ekonomie, zpracujete si vlastní podnikatelský záměr včetně ekonomických kalkulací, který si obhájíte před ostatními posluchači. 

Více informací o termínech konání a další podrobnosti na: https://www.yesowl.cz/kurzy/rekvalifikacni/zaklady-podnikani

 

Přehled o dalších kurzech získáte na stránkách https://www.yesowl.cz/kurzy/ - například:

Účetnictví pro úplné začátečníky nebo pro mírně pokročilé – 36 vyučovacích hodin za 3.600 Kč

Účetnictví roku – 90 vyučovacích hodin za 7.600 Kč

Komplexní účetnictví – 120 vyučovacích hodin za 10.000 Kč

Základy daní – 18 vyučovacích hodin za 1.800 Kč

Manažerské účetnictví nebo účetnictví pro pokročilé – 30 vyučovacích hodin za 3.000 Kč

 

Více informací o vzdělávacích aktivitách naleznete na stránkách:

www.yesowl.cz; www.cernobilecentrum.cz, www.poradenstvisattva.cz

Ukázka jedné z mých prvních samostatných akreditací na rekvalifikační program mzdového účetnictví:

akreditace MÚ 1.tif (1940663)