Doučování účetnictví

Kromě skupinových programů nabízím i individuální doučování určené především pro studenty středních a vysokých škol, kteří mají problémy se zvládnutím učiva v oblasti účetnictví, daní a ekonomie. Na základě požadovaných studijních osnov zpracuji jednotlivé okruhy výuky a sestavím doporučený výukový plán.

Zvládnutí každé probírané oblasti je otestováno množstvím praktických příkladů pro procvičování a upevnění probírané látky.

Stejným způsobem nabízím i přípravu pro budoucí maturanty a uchazeče o vysokoškolské studium.

Místo doučování je stanoveno dle aktuální dohody s posluchačem. Na výběr je z těchto možností:

  • Mělník, Mánesova ul. - cena za hodinu je  350 Kč (poslcuhači registrovaní úřadem práce - sleva 50 Kč za hodinu),
  • Praha 1, ul. Černá - cena za hodinu je 350 Kč (poslcuhači registrovaní úřadem práce - sleva 50 Kč za hodinu),
  • jiná adresa dle potřeb posluchače - cena stanovena na základě individuální dohody
Cena výukových materiálů - učebnice a cvičebnice celkem 100 stran - v tištěné podobě 500 Kč, elektronicky 250 Kč. 
V případě sestavení individuálních výukových maetriálu bude jejich cena stanovena na základě dohody.

Doporučení od babičky:

Děkuji touto cestou za úžasnou pomoc při doučování mé vnučky Lucie pro získání maturity z účetnictví na Ekonomické škole v Praze.
Profesionální a milý přístup - všem vřele doporučuji!
Eva Luňáková, Mělník