Příběhy zdraví dvounožců

Pod touto záložkou si můžete pro inspiraci přečít krátké příběhy přístupu k určitému zdravotnímu omezení. Najdete zde deníkovou formou zaznamenaný postup podávání bylin, cvičení a pozorovaný vliv na průběh nemoci. 

Stránky vyjadřují pouze můj názor a slouží pouze pro inspiraci.