Práce s lidmi

Tyto stránky jsou věnovány celostnímu přístupu k člověku. Naleznete zde články zaměřující se na způsoby alternativního léčení za použití přírodních materiálů (bylin, kamenů atd.). Dále zde postupně uveřejňuji články související s esoterikou a péčí o tělo. Rovněž zde naleznete informace související s výživou.

Veškeré informace, které jsou zde uvedeny jsem osobně vyzkoušela a sděluji sde pouze své vlastní názory a postoje. 

Rozhodnutí o případném vlastním prožitku je na vás...