Podnikatelské poradenství

  • - doklady potřebné pro založení společnosti
  • - pomoc při získávání dotací
  • - příprava smluv a interních předpisů
  • - potřebné doklady pro bezpečnost práce a požární ochranu
  • - školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci