Osobní poradenství

Při hledání odpovědí na to, co ovlivňuje život a události, které se nám staví do cesty jsem narazila na odpovědi vyplývající z východní filozofie. Začala jsem studovat a vím, že je to práce na celý život. V současné době se zabývám těmito disciplínami: